VA – Japonesque Musique Title Reviews 2016

68

VA - Japonesque Musique Title Reviews 2016
Artist: VA
Title: Japonesque Musique Title Reviews 2016
Genre: Funky/Club House
Release Date: 7 January, 2017
Quality: 320kbps

Download link

FTP DOWNLOAD NOVAFILE


01. Yuta Suzuki – Ramusai
02. Kazuhiro Abo – Kamisama
03. Wanico – Kabuki Fever
04. Music Note & Takaha – Tsubaki
05. Takaha – Hichiriki
06. Yummy – Kohaku
07. Masato Mitsu – Atsumori
08. Cardiac Trance – Umikaji Taiko
09. Koji Miyatake – Rainy Season
10. Totsumal – Miyako Acid
11. Takaha – Gyokuon
12. Watusi – Flowing
13. Mimy – Nayuta
14. Takaha – Han Nya Shin Goo
15. DJ Zetu – Freak Bushi
16. Deep Keep – Bakumatsu
17. Takaha – Akatsuki